ПРАВДА ПРО СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

На цьому ресурсі ви побачите не тільки професійний огляд преси, правдиве інформування про лікарські засоби, а й реальні дії ФармРади у боротьбі за права фармацевтів та права споживачів: документи, запити до влади, проекти законів; акції, заходи, конференції. Реальні люди, що не пошкодували життя для цієї боротьби.
Ми відкриті для спілкування: ви завжди можете звернутися до нас і поспілкуватися наживо.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© Остерігайтесь інформаційних підробок.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! Не станьте жертвами шахраїв! Вимагайте документацію, перевіряйте репутацію!

неділя, 8 травня 2016 р.

Звернення ГО «ВОМФАФР» до тимчасово виконуючого обов’язки Міністра охорони здоров’я України Шафранського В.В.


                                               
Тимчасово виконуючому обов’язки 
                                                Міністра охорони здоров’я України 
                                                       Шафранському В.В.Шановний Віктор Вікторович!

ГО «ВОМФАФР» надає свої зауваження щодо проекту постанови КМУ «Про запровадження механізму відшкодування вартості лікарських засобів».

Назва проекту постанови не відповідає суті проекту постанови. За проектом мова йде про механізм ціноутворення на лікарські засоби, зокрема формування роздрібної ціни! Пункт 3.2 постанови говорить : «У тримісячний термін, після публікації цієї постанови, розробити та, за погодження з Мінекономіки, затвердити механізм відшкодування вартості лікарських засобів, визначених у пункті 1 цієї постанови». Тобто постанова взагалі не запроваджує механізм відшкодування вартості лікарських засобів!!! Вона тільки надає право МОЗ розробити такий механізм.

ГО «ВОМФАФР» вважає, що  проект постанови КМУ «Про запровадження механізму відшкодування вартості лікарських засобів» не відповідає вимогам діючого законодавства, зокрема вимогам Господарського Кодексу України. Постановою обмежується право суб'єктів господарювання, що здійснюють роздрібний продаж лікарських засобів встановлювати роздрібну ціну на них. Таке право випливає з положення статті 44 ГК України:

Підприємництво здійснюється на основі самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону.

Жодним законом не передбачено  обов'язок встановлення  цін суб'єктами роздрібної торгівлі на основі декларації роздрібної ціни виробником. Таке повноваження виробникам надає пункт 7, а обмеження встановлює підпункт 2.2 пункту 2 проекту постанови у супереч із діючим законодавством. Такі дії слід визнати порушенням статті 31 ГК України :

Дискримінацією суб’єктів господарювання органами влади у цьому Кодексі визнається встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб’єктів господарювання або груп підприємців. 

Проект постанови не відповідає вимогам Постанови КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 « Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення». За зазначеною постановою обов'язком власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженої ним в установленому порядку особи (заявника) є декларування оптово-відпускних цін, а не роздрібної ціни.

Пункт 5.2 проекту доручає здійснити Державній службі з лікарських засобів забезпечити здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, встановлених цією постановою вимог щодо рівня цін на лікарські засоби які визначені цією постановою та їх наявністю в аптечній мережі.  Проте Ліцензійні умови (постанова КМУ №723 від 31.10.2011р. не містять таких вимог. Проект постанови, в свою чергу, не матиме на меті внесення змін у Ліцензійні умови, і не може їх вносити, оскільки не підготовлений органом ліцензування (вимоги ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності»). Це саме стосується й п.6 проекту, який намагається увести новий вид порушення Ліцензійних умов.   Між іншим п.6 взагалі не стосується мети проекту постанови і є спробою авторів (представників виробників) вирішити суто власний корисний інтерес зменшення витрат шляхом заборони маркетингових послуг. При цьому, чомусь, не враховується, що маркетингові послуги не є обов'язковими і виробники мають змогу самостійно вирішувати це питання не погоджуючись на укладання таких договорів.  

Пункт 5.3 проекту постанови передбачає одним з джерел фінансування для запровадження механізму відшкодування вартості лікарських засобів формування відповідних ресурсів для закладів охорони здоров’я, які здійснюють стаціонарне лікування шляхом включення добровільних внесків в тому числі фізичних осіб. Таким чином, автори штовхають заклади охорони здоров'я  примусово стягувати кошти з пацієнтів (загальна практика) що негативно відобразиться на майновому стані хворих, спотворює ідею державного відшкодування вартості ліків для їх лікування, викличе негативні настрої у населення.

Пункт 5.4. взагалі стосується  індикаторів оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Складається враження, що автори намагалися на базі простого копіювання норм пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою створити власний проект для вирішення власних цілей, зокрема диктату роздрібному сегменту ринку власних цін. Слід додати, що на роздрібному ринку лікарських засобів України є аптеки підконтрольні виробникам (пов'язані з ними). Тому такий диктат слід розглядати як спробу недобросовісної конкуренції.

Також слід зазначити, що виробники не обізнані та не мають доступу до комерційної інформації щодо витрат суб'єктів господарювання роздрібного сегменту ринку. Тому декларування роздрібних цін з боку виробників не може апріорі бути обґрунтованим.  А згідно статті 12 ЗУ «Про ціни і ціноутворення» :

Державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації).

Тому запровадження державного регулювання роздрібних цін на лікарські засоби шляхом їх декларування виробниками є порушенням статті 12 ЗУ «Про ціни і ціноутворення».
За таких обставин ГО «ВОМФАФР» категорично проти прийняття проекту зазначеної постанови.

У якості альтернативного варіанту пропонуємо:Варіант 1. 
У разі бажання виробників регулювати роздрібні ціни, надати їм право організовувати та здійснювати роздрібний продаж лікарських засобів власного виробництва. Дозволити облаштування відповідних аптек на підставі ліцензії на виробництво лікарських засобів але із дотриманням і відповідністю із Ліцензійними умовами щодо роздрібного продажу лікарських засобів. Задіяти виключно такі аптеки виробників у механізмі декларування роздрібних цін виробниками на лікарські засоби власного виробництва.

Варіант 2. 
1. Увести реєстрацію ціни виробника. Реєстрація повинна включати в себе зовнішнє реферування (порівняння із цінами сусідніх країн), контроль маржі та обов'язковий аудит ціноутворення. Аудит первісний на підставі поданих виробником документальних підтверджень реєстраційної ціни та прямий, у разі встановлення невідповідностей, подання недостовірних даних щодо формування ціни, або окремих чинників що на неї впливають.
2. Розмір відпускної ціни виробника не повинен перевищувати 30 % собівартості лікарського засобу. Але не більше середньої ціни виробника за результатами   реферування (порівняння із цінами сусідніх країн).
3. Запровадження автоматичної реєстрації граничного рівня відпускної ціни лікарських засобів (граничні оптові та роздрібні надбавки) на базі зареєстрованої ціни виробника. Реєстрацію граничної ціни робить регулятор простим додаванням граничних розмірів надбавок згідно зазначених вище постанов. Ефект – в умовах конкуренції на ринку оптової та роздрібної торгівлі, оператори будуть грати на її зниженні в рамках гранично зареєстрованої.

Такий алгоритм формування цін не тільки підвищить рівень доступності лікарських засобів для населення, але дасть істотну економію бюджетних коштів при тендерних закупівлях. Оскільки встановлюється граничний рівень відпускної ціни виробника, при виході на тендер, виробники задля перемоги будуть вимушені грати на її пониженні у порівнянні з конкурентами.

Додатковим інструментом впливу повинен стати постійний моніторинг та аналіз тендерних пропозицій виробника, а також моніторинг його цінових пропозицій на зовнішньому ринку. Такі кроки унеможливлять маніпулювання цінами на внутрішньому ринку з метою отримання надприбутків.

Варіант 2 запровадити на всі категорії лікарських засобів що перебувають у обігу на території України.

Просимо врахувати пропозиції при подальшому розгляді проекту постанови та розробці нормативно-правових актів щодо державного регулювання цін на лікарські засоби.

Голова ГО «ВОМФАФР»                                            Олена Пруднікова

Немає коментарів: