ПРАВДА ПРО СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

На цьому ресурсі ви побачите не тільки професійний огляд преси, правдиве інформування про лікарські засоби, а й реальні дії ФармРади у боротьбі за права фармацевтів та права споживачів: документи, запити до влади, проекти законів; акції, заходи, конференції. Реальні люди, що не пошкодували життя для цієї боротьби.
Ми відкриті для спілкування: ви завжди можете звернутися до нас і поспілкуватися наживо.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© Остерігайтесь інформаційних підробок.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! Не станьте жертвами шахраїв! Вимагайте документацію, перевіряйте репутацію!

пʼятниця, 8 квітня 2016 р.

«Радіо Ера» та БФ «Пацієнти України» виграли суд проти фармацевтів


«Радіо-Ера» та БФ «Пацієнти України» виграли справу за судовим позовом Асоціації «Виробників ліків України» за нібито поширення недостовірної інформації. Відповідне рішення оприлюднив Господарський суд м. Києва.

Справа в тому, що Асоціація «Виробників ліків України», президентом якої є Петро Багрій, відомий «фаворит» тендерів Міністерства охорони здоров’я, звинувачувала пацієнтську організацію та ЗМІ в поширенні недостовірної інформації, що начебто негативно вплинуло на діяльність Асоціації (ст. 201 ЦКУ).

«Це абсурдна ситуація. Те, що в Україні існує тотальна корупція на кожному кроці – загальновідомий факт. Починаючи з реєстрації ліків і закінчуючи державними тендерами, наша країна пронизана корупційними схемами. Яскравим є той факт, що жодної назви компанії в інтерв’ю згадано не було, але Асоціація «Виробників ліків України» чомусь прийняли цю тезу на свій рахунок. Мабуть, це той випадок, коли «на злодієві шапка горить. Але ніхто і ніколи нам не закриє рота судами і погрозами», – зазначає Ольга Стефанишина, виконавчий директор БФ «Пацієнти України».

Нагадаємо, 23 листопада 2015 року в коментарі «Радіо Ера» виконавчий директор БФ «Пацієнти України» Ольга Стефанишина, розповідаючи про нову систему державних закупівель ліків та вакцин через міжнародні організації торкнулася і теми реєстрації ліків в Україні.  Предметом позову стала фраза, «українські компанії звикли купувати сертифікати на реалізацію своїх продуктів та продавати ліки, якість яких не підтверджена лабораторними дослідами».

Суд першої інстанції відмовив Асоціації «Виробників ліків України» у задоволенні позову. Фармацевти подали апеляційну скаргу, в процесі розгляду якої намагалися врегулювати спір укладенням мирової угоди. «Радіо Ера» та БФ «Пацієнти України» не порушили жодної норми законодавства, тому відмовилися  від мирового врегулювання спору.

«Інформація, яка звучить у передачі, – є суспільно-важливою і переважає потенційну шкоду від її поширення. Крім того,  фраза витягнута з контексту інформаційної програми. Говорити про дискредитацію фармацевтичних гравців – це перебільшення, оскільки у ролику не згадано жодну фа-рмацевтичну компанію. Це означає, що жодного приниження ділової репутації не відбулося»,повідомляє представник ТОВ «ТРК «Радіо-Ера».

22 березня Київський апеляційний господарський суд відмовив Асоціації «Виробників ліків України» у задоволенні позову.

Благодійний фонд «Пацієнти України» — організація, головною метою якої є — забезпечення всіх пацієнтів України ефективним лікуванням, об’єднуючи активістів для впливу на державні закони та політику.

Нагадаємо, Асоціацію «Виробників ліків України» очолює Петро Багрій, який лише минулого року виграв 95% тендерів із закупівель ліків для хворих на гепатит.


Від імені пацієнтської спільноти,
Інна Бойко,
менеджер проектів
БФ "Пацієнти України"
050 381 96 00
patients.org.ua

--------------------------------------------------------------

 “Radio Era” and the CF “Patients of Ukraine” Won the Court Case against Pharmaceutical Manufacturers


“Radio Era” and the CF “Patients of Ukraine” won the court case filed by the Association Pharmaceutical Manufacturers of Ukraine for allegedly dissemination of false information. The Economic Court of Kyiv published the corresponding decision.

The point is that the Association Pharmaceutical Manufacturers of Ukraine with its President Petro Bagriy, which is the known “frontrunner” of the tenders organized by the Ministry of Health, accused the patients organization and the mass media in dissemination of false information, which allegedly asserted a negative influence on the activities of the Association (Article 201 of the Civil Code of Ukraine).

This is an absurd situation. The rampant corruption everywhere in Ukraine is a well-known fact. Our country is riddled with the corrupt practices ranging from registration of the medicines to conducting state tenders.Quite telling is the fact that no name of any company was mentioned in the interview, but the Association for some reason took it personally. This is a case, where the guilty mind is never at ease.  But in no circumstances anyone will stifle the truth by courts orthreats”, – says Olga Stefanyshyna, the Executive Director of the CF “Patients of Ukraine”.

As a reminder, on November 23, 2015 in her comments to the Radio Era Olga Stefanyshyna, the Executive Director of the CF“Patients of Ukraine” told about a new system of the state procurements of medicines and vaccines through the international organization and touched upon registration of the medicines in Ukraine.  Subject of action was the phrase “The Ukrainian companies are accustomed to buy certificates for selling their products and to sell the medicines, whose quality is not confirmed by the laboratory examination”.

The court of the first instance rejected the claim of the Association Pharmaceutical Manufacturers of Ukraine. The pharmaceutical manufacturer filed an appeal trying to settle a dispute by the out-of-court settlement. Radio Era and the Charity Fund Patients of Ukraine did not violate any legislative provision, so they rejected the out-of-court settlement.

“Information presented in the program is important for the public and outweighs the potential damage from its dissemination.Moreover, this phrase is extracted from the context of the information program. Talking about imputation of the pharmaceutical marketplayers is overreaction because none of the pharmaceutical companies were mentioned in the Program. It means that no businessreputation discredit took place”, – reports the representative of the Radio Era.

On March 22 the Kyiv Economic Court of Appeal rejected the claim of the Association Pharmaceutical Manufacturers of Ukraine.

CF “Patients of Ukraine” is the organization, whose goal is to provide all patients of Ukraine with the effective treatment by uniting the activists for influencing the state laws and policy.

As a reminder, the Association Pharmaceutical Manufacturers of Ukraine is headed by Petro Bagriy, who only last year won 95% of  the tenders for procurement of medicines for hepatitis patients.


On behalf of patient community,
Inna Boiko
Project manager
CF "Patients of Ukraine"
050 381 96 00
patients.org.ua

Немає коментарів: