ПРАВДА ПРО СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

На цьому ресурсі ви побачите не тільки професійний огляд преси, правдиве інформування про лікарські засоби, а й реальні дії ФармРади у боротьбі за права фармацевтів та права споживачів: документи, запити до влади, проекти законів; акції, заходи, конференції. Реальні люди, що не пошкодували життя для цієї боротьби.
Ми відкриті для спілкування: ви завжди можете звернутися до нас і поспілкуватися наживо.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© Остерігайтесь інформаційних підробок.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! Не станьте жертвами шахраїв! Вимагайте документацію, перевіряйте репутацію!

понеділок, 19 березня 2012 р.

Президент застосував право вето

Президент України Віктор Янукович відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Пропозиції Глави держави під час повторного розгляду зазначеного Закону на пленарному засіданні Верховної Ради доповідатиме Представник Президента України у Верховній Раді Ю.Мірошниченко.

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Прийнятий Верховною Радою України 23 лютого 2012 року Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не може бути підписаний, виходячи з такого.

Законом, що надійшов на підпис, передбачається вивести зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносини, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю (зміни до частини другої статті 2).

Такий підхід нівелює концепцію правового регулювання, запроваджену Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» - базовим законодавчим актом, що встановив загальні підходи до визначення правових та організаційних засад, основних принципів і порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноважень органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Зокрема, за названим Законом виключно законами встановлюються: органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю); повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності; спосіб здійснення державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа (стаття 4).

Необхідно також зауважити, що Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і «Про лікарські засоби», які є спеціальними законами, що регулюють відносини у відповідних сферах, не містять норм, які б визначали порядок, чітку і прозору процедуру здійснення перевірок та інших заходів контролю органами влади та їх посадовими особами, права та обов'язки суб'єктів господарювання під час здійснення такого нагляду (контролю).

Таким чином, з прийняттям Закону, що надійшов на підпис, виникнуть законодавча прогалина у регулюванні зазначених питань та передумови для нерегламентованого здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю органами державного нагляду (контролю) в названих сферах.

Це призведе до порушення статті 19 Конституції України, за якою органи державної влади, їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Тож реалізація Закону може негативно позначитися на веденні господарської діяльності у сферах, підконтрольних відповідним органам державного контролю, в тому числі через збільшення корупційних правопорушень.

Водночас практичне застосування положень Закону призведе до зниження ефективності державного контролю за належною якістю відповідних продукції, робіт та послуг, забезпеченням прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Виходячи з наведеного, вбачаю за доцільне утриматися від виключення зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносин, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю.

У зв'язку з цим пропоную Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відхилити.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

Немає коментарів: